Protestantse Gemeente

De Protestantse Gemeente te Rhenen (PGR) wordt gevormd door drie wijkgemeenten. Elke gemeente legt eigen accenten, vanuit een herkenbare identiteit. Gelovigen met een heel verschillende achtergrond en geloofsbeleving vinden er een plek. Die verscheidenheid versterkt de solidariteit. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in deze stad.
In de wijkgemeenten klopt het hart van de kerk. Daar houden we de lofzang gaande, daar wordt het Woord verkondigd en vieren we de sacramenten van doop en avondmaal. Deze geloofsgemeenschappen zijn inspirerende ontmoetingsplaatsen voor het gesprek over vragen van geloven en leven, voor de geloofsoverdracht aan nieuwe generaties en voor de roeping tot zending en diaconaat.

De kerkdiensten vinden plaats in twee gebouwen, zijnde de historische Cunerakerk een laatgotische kerk in het middelpunt van de stad en de Ontmoetingskerk.

Zondagse kerkdiensten Protestantse Gemeente te Rhenen

Cunerakerk
8:45 uur Wijkgemeente Bethel
10:15 uur Wijkgemeente Rond de Cunerakerk
16:30 uur Wijkgemeente Bethel
19:00 uur Wijkgemeente Rond de Cunerakerk

Ontmoetingskerk
10:00 uur Wijkgemeente Ontmoetingskerk

Cunerakerk